Headerbeelden website9

Meest kwetsbare cliënten zijn beschermd

Met het Waarschuwingsregister beschermen we de meest kwetsbare oudere, zieke of gehandicapte cliënten die afhankelijk zijn van onze hulp, gezondheidszorg en verzorging.

Bij de registratie in het Waarschuwingsregister blijven cliënten volledig buiten beeld; er wordt in het register geen melding gemaakt van de aard van het delict. Alle gegevens zijn versleuteld opgeslagen en alle privacyregels zijn zorgvuldig geborgd. Alleen de persoonlijke gegevens van de misdragers die fraude in een zorgsinstelling hebben gepleegd, worden voor een termijn van twee of vier jaar in het Waarschuwingsregister vermeld.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op