Headerbeelden website

Samen houden wij  
Zorg & Welzijn
veilig en integer      

Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen

In Zorg en Welzijn werken we met hart en ziel voor onze cliënten. We bieden ze kwaliteit in een zorgzame omgeving waarin veiligheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn. Helaas houdt een enkeling zich niet aan de regels. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in de zorg richting cliënten komen voor en misschien wel vaker dan we denken. En juist de meest kwetsbare en afhankelijke ouderen, zieken en gehandicapten zijn hiervan slachtoffer.

Registreren. Allemaal en altijd.

Alleen samen kunnen we dit voorkomen. Door allemaal mee te doen aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. En door altijd te registreren. Zo creëren we samen een veilige zorg voor iedereen.

Met onze deelname aan het Waarschuwingsregister dragen we niet alleen bij aan de goede en veilige zorg in de eigen instelling, maar ook bij andere instellingen.


Paul Willems, Raad van Bestuur Amerpoort
Regiosessie homepage

Kom naar een informatiebijeenkomst

We zien u graag op een van onze inspirerende informatiebijeenkomsten over het Waarschuwingsregister. We laten u dan onder andere zien hoe het Waarschuwingsregister werkt. En we gaan met u en met collega’s van andere zorginstellingen uit de regio in gesprek over wat samen meedoen aan het Waarschuwingsregister betekent voor de zorgsector, uw organisatie, cliënten en uw medewerkers. De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door uw regionale werkgeversorganisatie samen met RegioPlus.

Neem contact op met uw regionale werkgeversorganisatie. Zij weten wanneer de eerstvolgende informatiebijeenkomst in uw regio plaatsvindt.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op