Headerbeelden website9

Een waterdicht aannamebeleid

Vakbekwame en betrouwbare medewerkers zijn onmisbaar. Met de komst van de vergewisplicht controleert u of nieuwe medewerkers geschikt zijn om zorg te verlenen. Met het Waarschuwingsregister kunnen organisaties op een praktische wijze voldoen aan deze vergewisplicht.

Het Waarschuwingsregister is een publiekprivaat initiatief waarvan de werkwijze is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het register geldt voor zowel cliëntgebonden als niet-cliëntgebonden functies (verzorgenden, verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel, medewerkers vervoer, etcetera). Ook vrijwilligers, uitzend- en stagekrachten kunnen in het Waarschuwingsregister worden opgenomen.

Waarschuwingsregister als beste vergewismogelijkheid

De meeste vergewismogelijkheden geven geen garantie dat een medewerker in het verleden geen overtreding heeft begaan. Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt bijvoorbeeld op grond van juridisch relevante antecedenten bijna nooit geweigerd. Bij de vergewismogelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt pas na onderzoek, verhoor en constatering door de IGZ zelf een rapport opgesteld dat door zorgorganisaties opgevraagd kan worden. Ook heeft navraag doen bij de IGZ alleen betrekking op zorggerelateerde functies.

U kunt het raadplegen van het Waarschuwingsregister eventueel aanvullen met andere manieren om de geschiktheid van een nieuwe medewerker te checken. In de ‘Factsheet Aannamebeleid’ lichten we deze methodes en instrumenten toe en vergelijken we ze met het Waarschuwingsregister.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op