Headerbeelden website3

Werken met hart en ziel

Als medewerker in Zorg en Welzijn sta je dag en nacht klaar voor je cliënten. De meest kwetsbare oudere, zieke of gehandicapte cliënten vertrouwen ieder dag op je zorg en hulp. Veiligheid en vertrouwen tussen jou en je cliënten zijn belangrijke voorwaarden om je werk goed te kunnen doen. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn zorgt ervoor dat je elkaar kunt vertrouwen en voorkomt interne criminaliteit. Zo krijgen je cliënten de beste zorg en werk jij in een prettige sfeer in de organisatie.

1. Wat betekent het Waarschuwingsregister voor de organisatie waar ik werk?

Met het Waarschuwingsregister willen zorg- en welzijnsorganisaties voorkomen dat een medewerker in de organisatie gaat werken die elders over de schreef is gegaan richting cliënten. Bijvoorbeeld door diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Organisaties die meedoen aan het register kunnen een medewerker die een grens overschrijdt, onder bepaalde voorwaarden, registreren. En organisaties die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers mogen als onderdeel van de sollicitatieprocedure het Waarschuwingsregister raadplegen om te kijken of de sollicitant in het register staat. Zo laten organisaties elkaar zien dat er voor misdragers en interne criminaliteit geen plek is en dat solliciteren bij een andere organisatie geen zin heeft.

2. Wanneer mag het Waarschuwingsregister worden geraadpleegd?

Het register mag alleen worden geraadpleegd als je solliciteert bij een deelnemende organisatie. Het is voor zorgorganisaties niet toegestaan om na te gaan of huidige medewerkers in het register staan vermeld of om ex-medewerkers met terugwerkende kracht te registeren. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot het register.

3. Hoe gaat een registratie in zijn werk?

Er moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan voordat je als medewerker in het Waarschuwingsregister kan worden vermeld:

  • De arbeidsrelatie is beëindigd na een strafbaar feit.
  • Er moet door de politie een proces-verbaal zijn opgesteld na een aangifte.
  • Er is een dossier met voldoende bewijs.
  • Je naam staat naar aanleiding van het incident vermeld in het interne registratiesysteem van de organisatie (het Interne Register).
  • Als medewerker moet je door je werkgever op de hoogte worden gebracht van het feit dat je wordt opgenomen in het Interne Register bij je werkgever en in het Waarschuwingsregister.
  • Je bent geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit.

4. Hoe zit het met privacy?

De privacy van alle betrokkenen is gewaarborgd in het Waarschuwingsregister. De werkwijze van het register is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Alleen de persoonlijke gegevens van een misdrager worden volgens een streng protocol in het Waarschuwingsregister vermeld. Er wordt in het register zelfs geen melding gemaakt over de aard van het delict. Ook cliënten blijven volledig buiten beeld. Verder is het register afgeschermd en alleen toegankelijk voor een aantal (HR)medewerkers die vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

5. Hoe lang sta ik in het Waarschuwingsregister?

Registraties worden na twee of vier jaar, na afweging door de werkgever, automatisch uit het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn verwijderd. Na die periode sta je dus niet meer vermeld in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Bij twijfel kun je altijd navraag doen bij je voormalige werkgever. Je kunt met een geldig legitimatiebewijs ook bij RegioPlus terecht als je wilt weten of je (nog) vermeld staat in het Waarschuwingsregister.

6. Ik krijg tijdens een sollicitatie te horen dat ik in het Waarschuwingsregister ben vermeld, maar dat klopt niet. Wat kan ik doen?

Om te controleren of een sollicitant in het Waarschuwingsregister is geregistreerd, voert de organisatie de eerste vijf letters van de achternaam en geboortedatum in. Vervolgens geeft het register aan of er een match is. Het kan dus voorkomen dat iemand dezelfde kenmerken als jij hebt. Bij een match wordt altijd contact opgenomen met de organisatie die de registratie heeft gedaan, tijdens deze check zal dan uitkomen dat het om iemand anders gaat.

 

7. Ik ben het niet eens met de plaatsing in het Waarschuwingsregister. Wat moet ik doen?

Je wordt door je voormalig werkgever altijd geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit bezwaar kun je indienen bij je voormalig werkgever die je in het Waarschuwingsregister heeft geplaatst. Kom je er niet uit met je werkgever of ben je het niet eens met de procedure die is gevolgd, dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Naast de klachtencommissie kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure starten bij een bevoegde rechter.

Wil je een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn? Vul dan het klachtenformulier in. Een bevoegde medewerker neemt dan contact met je op om de vervolgstappen door te nemen. We gaan zorgvuldig met je verzoek om en handelen volgens het klachtenreglement.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op