Headerbeelden website10

Veilige en integere zorg voor iedereen

Cliënten moeten in een vertrouwde zorgomgeving kunnen rekenen op de integriteit van zorgverleners en andere medewerkers van de organisatie. Veiligheid in de zorg is belangrijk voor cliënten, maar net zo belangrijk voor het vertrouwen van familie en vertegenwoordigers van cliënten.

Een medewerker die een grens overschrijdt, komt vaak weg met bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor wordt het gedrag niet geregistreerd en blijft voor andere organisaties onzichtbaar dat de medewerker over de schreef is gegaan. Dit is alleen te voorkomen als alle zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken in het registreren van misdragers in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.  

Bescherming van alle betrokkenen

De privacy van alle betrokkenen is door het register gewaarborgd. Cliënten blijven volledig buiten beeld; er wordt in het register zelf geen melding gemaakt van de aard van het delict. Alleen de persoonlijke gegevens van de misdragers worden volgens een streng protocol voor een termijn van twee of vier jaar in het Waarschuwingsregister vermeld.

Op de agenda

In het kader van een veilige zorgrelatie en veiligheid in de zorg is een register waar zoveel mogelijk werkgevers bij zijn aangesloten onmisbaar. Zet het Waarschuwingsregister daarom op de agenda tijdens een volgend overleg binnen uw zorgorganisatie, om de mogelijkheden van deelname door uw organisatie te bespreken. Zo werkt u mee aan een veilige en integere zorg voor iedereen.

Meer weten? Lees de folder voor Cliëntenraden of neem contact op met ons op via het contactformulier.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op