Headerbeelden website11

Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van nieuwsberichten in landelijke, regionale en vakmedia over het Waarschuwingsregister en over onderwerpen gerelateerd aan een veilige zorgrelatie.

Nieuws5

Zorginstelling Amerpoort wil goede en veilige zorg kunnen garanderen

Voor zorginstelling Amerpoort was de vergewisplicht de aanleiding om zich aan te melden bij het Waarschuwingsregister: ‘een mooi instrument om professionele, betrouwbare medewerkers aan te trekken'. 

Lees meer    >>

Nieuws2

Regiobijeenkomsten om de handelingsvaardigheid te verbeteren

‘Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig’ is een van de vijf acties uit het vervolgactieplan 'Ouderen in veilige handen'. Het ministerie van VWS signaleerde drie thema’s waarop de handelingsvaardigheid kan verbeteren.

Lees meer    >>

Nieuws1

IGZ en FMS scherpen regels rond disfunctioneren aan

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben elk voor zich nieuwe maatregelen opgesteld rond het disfunctioneren van zorgprofessionals. Deze moeten ertoe leiden dat signalen van disfunctioneren zowel in het voor- als na-traject sneller worden opgepikt.

Lees meer    >>

Nieuws3

Een gewaarschuwde zorgsector telt voor drie

‘Diefstal, fraude, misbruik. Het gebeurt ook in de zorg en brengt ongemak met zich mee. We vinden het moeilijk dergelijke toestanden te associëren met onze zorgmedewerkers’. Lees de gastblog van Lucas Middelhof, ambassadeur Waarschuwingsregister bij Transvorm.

Lees meer    >>

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op