Headerbeelden website7

Meedoen in een aantal stappen

Aansluiten bij het Waarschuwingsregister om diefstal door personeel en geweld in de zorg te voorkomen gaat in een aantal stappen waarbij uw regionale projectleider u van begin tot eind begeleidt. Het proces begint bij de handtekening van de bevoegd bestuurder en instemming van de OR. Vervolgens moet er intern een aantal zaken gecheckt en geregeld worden, zoals de opzet van een Intern Register. Ten slotte moeten alle huidige medewerkers worden geïnformeerd over de start van het Waarschuwingsregister.  Wanneer dit is afgerond, wordt uw organisatie aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens en daarna kunt u aan de slag met het Register.

Deze stappen worden uitgebreider toegelicht in de folder 'Hoe & Wat Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn' en zoals gezegd helpen we u graag bij alle vragen die u heeft rond de invoering.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op