Headerbeelden website5

Wanneer registreren?

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat fraude kan worden gemeld en een misdrager in het Waarschuwingsregister kan worden vermeld. Zo moet de arbeidsrelatie zijn beëindigd na een strafbaar feit (diefstal, mishandeling en zedendelicten) overtreding, moet er door de politie een proces-verbaal zijn opgesteld na een aangifte en moet er een melding zijn opgenomen in het interne registratiesysteem van de organisatie. De misdrager moet vervolgens op de hoogte worden gebracht van het feit dat hij of zij wordt opgenomen in het Waarschuwingsregister en moet geïnformeerd worden van de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan. Een persoon wordt voor een periode van twee of vier jaar in het externe frauderegister opgenomen. Na verloop van deze periode wordt de registratie automatisch verwijderd uit het systeem, tenzij na bezwaar is besloten om iemand vroegtijdig te verwijderen.

Aan welke voorwaarden een registratie moet voldoen in het frauderegister leest u in onze informatiefolder ‘Hoe en Wat Waarschuwingsregister’.

Alleen toegang voor bevoegde medewerkers

Een organisatie die deelneemt aan het Waarschuwingsregister wijst zelf medewerkers aan die bevoegd zijn om te beslissen of misdragers vervolgens ook worden geregistreerd in het Waarschuwingsregister. Bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling die strafbare feiten afhandelt of van personeelszaken.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op