Headerbeelden website5

Screening van sollicitanten

In het Waarschuwingsregister worden medewerkers, vrijwilligers, uitzendkrachten en stagiaires uit Zorg en Welzijn geregistreerd die over de schreef zijn gegaan richting cliënten. Deelnemende organisaties kunnen het register op ieder moment raadplegen als onderdeel van de pre-employmentscreening wanneer nieuwe medewerkers worden aangenomen. Ook kunnen ze medewerkers die zich hebben misdragen aan het register toevoegen. Het is niet toegestaan om na te gaan of huidige medewerkers in het register staan vermeld of om ex-medewerkers met terugwerkende kracht te registeren.

Raadplegen – hoe werkt dat?

Als u als onderdeel van een sollicitatie het Waarschuwingsregister wilt raadplegen, voert u in de beveiligde omgeving de eerste vijf letters van de achternaam en de geboortedatum in. Het register geldt ook voor zorgvrijwilligers. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn geeft vervolgens aan of er een match is. Bij een match neemt u contact op met de deelnemende zorg- en/of welzijnsorganisatie die de persoon heeft geregistreerd om te verifiëren of het om dezelfde persoon gaat en wat de reden voor registratie was. Alleen daartoe bevoegde medewerkers binnen deelnemende organisaties hebben toegang tot het Waarschuwingsregister en mogen registreren of raadplegen.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op