Headerbeelden website5

Privacy gewaarborgd

De privacy van alle betrokkenen is gewaarborgd in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Cliënten blijven volledig buiten beeld bij interne fraude; er wordt in het register geen melding gemaakt van de aard van een delict. Alleen de persoonlijke gegevens van een misdrager worden in het register vermeld. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en kunnen alleen worden geraadpleegd indien iemand solliciteert bij een andere deelnemende zorg- en/of welzijnsorganisatie van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Protocol voor deelname en gebruik

Volgens een door de Autoriteit Persoonsgegevens (de privacy toezichthouder) goedgekeurd protocol kunnen personen die grensoverschrijdend gedrag in de zorg hebben vertoond, worden toegevoegd aan het register. Hiervoor heeft de Autoriteit Persoonsgegevens, een verklaring van rechtmatigheid verleend. Het protocol is de juridische basis van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn die alle voorwaarden nauwkeurig beschrijft.

Ik ben geïnteresseerd Neem contact met mij op